spacer
spacer
spacer
spacer
ipras.no » Referanser » Undervisning  » Sørumsand VGS Utskrift
spacer
spacer
spacer

Sørumsand videregående skole

Byggherre

:

Akershus fylkeskommune

Gjennomført år

:

1999 - 2002

Byggets arkitekt

:

Østgaard Arkitekter  

Bygningsareal totalt

:

ca. 12.500

Prosjektleder RIE

:

Rune Pettersen

Prosjektmedarbeidere

:

Kugathas Thas

 

 

 

Oppdragsomfang

Nybygg og full rehabilitering av eksisterende skolebygninger, bygget for yrkesrettet videregående skole med studieretning ; formgivning, hotell - og næringsmiddelfag, elektrotekniske - og mekaniske fag, samt kjemi – og prosessfag.

Oppdraget ble kontrahert av Akershus Fylkeskommune etter gjennomført konkurranseprosjekt basert på samarbeidsavtale mellom arkitekt og rådgivere. Prosjekteringsoppdraget omfattet komplette installasjoner innenfor elektrodisiplinen – Elkraftanlegg inklusive ny nettstasjon og utvendig  vei - og parklysanlegg, Tele og automatiseringsinstallasjoner inklusive tilknytninger til offentlig nett og alarmstasjoner og heisanlegg. Videre omfattet RIE – oppdraget elektroteknisk byggeledelse frem til ferdig idriftsatt og overtatt anlegg.

spacer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenker

 Terje Grønnmo 

 Akershus FK 

 Sørumsand VGS

 

 

 

 

 

 

 

spacer
spacer
INGENIØR PER RASMUSSEN AS | MALMSKRIVERVEIEN 4 | N-1337 SANDVIKA | TLF: +47 67171400 |