spacer
spacer
spacer
spacer
ipras.no » Presentasjon Utskrift
spacer
spacer
spacer

 

Presentasjon

 

Ing. Per Rasmussen as er et selskap som yter konsulent og rådgivnings-tjenester innenfor elektrofaget.


Firmaet er organisert som et aksjeselskap.  Aksjeselskapet er en direkte videreføring av det personlig eide selskapet ing. Per Rasmussen, etablert i 1966.

 

Firmaet har i dag 19 medarbeidere, hovedsakelig sivilingeniører og ingeniører med montørbakgrunn.  Alle våre ansvarlige saksbehandlere har 15 – 25 års erfaring i elektrobransjen.


Firmaet har gjennom de senere år utført konsulentoppdrag i forbindelse med el-installasjoner i de fleste typer bygg, varierende i størrelse opp til ca. 200.000m².


Konsulentoppdrag har omfattet samtlige anleggstyper som naturlig hører inn under elektro disiplinen.  Anleggene har tidvis vært av svært omfattende størrelse og kompleksi­tet.  Gjennomføring av oppdragene har krevet høy kompetanse på de fleste fagområder, og ikke minst evne og vilje til et konstruktivt samarbeid med øvrige deltakere i planlegging og gjennomføring av prosjekter.


Gjennomførte prosjekter omfatter ulike typer bygg, med el-anlegg av kvalitet og kompleksitet tilsvarende det mest avanserte som pr. i dag er tilgjengelig i markedet.


Pågående og gjennomførte prosjekter har stillet store krav til organisatorisk og administrativ kompetanse. 

 

spacer

 

 

Oslo Lufthavn Gardermoen

Sørumsand Videregående skole

Villa Grande

spacer
spacer
INGENIØR PER RASMUSSEN AS | MALMSKRIVERVEIEN 4 | N-1337 SANDVIKA | TLF: +47 67171400 |